6kidsnfit.com


המגזין האינטרנטי עוסק בפתרונות השמנה.

האתר משלם %50 (24 דולר בשנה) מכל מנוי שנחתם דרך האתר שלך.

האתר ישלם לך 40% דמי פרסום על כל מפרסם שתצרף למגזין.


כל מנוי מקבל ספר מתנה.


ההיצטרפות לתוכנית השותפים היא בחינם, כך תוכלו להתחבר ולעושת כסף דרך האתר שלך.


תגמול:50% למנוי



אתר אינטרנט:
[ כניסה לאתר ]


:שתפו

hrbg
6kidsnfit.com
  • rating: 4.3 based on 742 votes.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

hrbg

תגובות וביקורות
עד כה 0 תגובות
אין תגובות


מידע על 6kidsnfit.com


שיטות תימחור:
CPS  CPA 

סוגי מדיה:
מחשבים שולחניים



אתר אינטרנט:
[ כניסה לאתר ]

טלפונים:





hrbg


hrbg